Политики за поверителност на Хотел „Адела бутик“

Начало / Политики за поверителност на Хотел „Адела бутик“

Ние зачитаме правото на неприкосновеност на личния живот и полагаме максимални грижи за опазване на личния Ви живот, преди, по време и след предоставяне на нашите услуги. 

Отдадени сме на защитата на личните Ви данни по време на посещението на нашия уебсайт www.adellaboutiquehotel.com както и по време на престоя Ви в Хотел „Адела бутик“, а така също и във връзка с всяка комуникация помежду ни, например за целите на резервации и други подобни.

За да използвате услугите ни следва да се запознаете и да сте съгласни с тази Политика за поверителност. С продължаване на посещението Ви на нашия сайт, Вие декларирате, че сте се запознали с Политиката ни за поверителност и сте наясно с причините, основанията и начина на обработка на лични данни, който ще се осъществи от нас.

В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни при посещения на нашата уеб страница https://www.adellaapartments.com/ Ако се нуждаете от  повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

Хотел „Адела бутик“ е елегантен бутиков хотел, намиращ се в нов и модерен район на София. Хотелът разполага с 36 стилно обзаведени стаи и апартаменти, предлагащи всички необходими удобства за приятния и пълноценен престой както на семейства с деца, така и на посетители с цел отдих или бизнес.

Хотел “Адела Бутик”е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на Европейското и национално законодателство, включително – Общия регламент за защита на личните данни (ОРВД), Закона за защита на личните данни и другите относими.

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София, п.к. 1113 ул. Тинтява  тел.: +359 8887 90 11 60, имейл адрес: office@adellaboutiquehotel.com

Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти и  информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”, за какви цели и включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предвидени като задължителни от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво. 

Какво са лични данни?

Всяка информация, чрез която може да  бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко е лични данни по смисъла на приложимото законодателство. 

Какви лични данни събира ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” чрез този сайт (уеб портал) за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до сайта и услугите си, ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”събира информация, както лично от Вас, така и от други източници.

Информацията, предоставена от Вас може да включва всички или някои от следните видове лични данни:

 • три имена и информация за контакт, данни от паспорт, информация за виза;
 • информация за престой на гостите, включително за стаите/апартаментите, в които сте отседнали, дата на пристигане и заминаване, закупени стоки и услуги, специални заявки, Ваши предпочитания за услуги, набрани телефонни номера и имейл, факсове, телефон и други съобщения;
 • данни за Вашата кредитна карта, мобилно плащане и други данни за плащане;
 • Вашата информация за членство, данни за потребител, данни за потребителски профил или парола, партньорска програма за пътуване;
 • всякаква информация, необходима за изпълнение на специални заявки (например отдих, пътувания и предпочитания на гостите);
 • Вашите общи впечатления и препоръки, отзиви и мнения за нашите услуги;
 • информация, събрана чрез използването на видеонаблюдение, инсталирано с цел охрана и безопасност в помещенията, част от Хотела, както и от други системи за сигурност; и
 • всякакви други лични данни, които по свое решение ни предоставите.

Информация, която получаваме автоматично, когато посетите нашия сайт: когато достъпите сайта ни и използвате функционалностите му, ние автоматично събираме някои лични данни за Вас, включително:

 • IP адрес;
 • Данни за използван браузър и логове;
 • GPS координати, т.нар. информация за местоположение (location service) – можете да изключите предоставянето на тази информация собственоръчно от мобилния си телефон или съответно използваното устройство за достъп до уеб сайта ни;
 • информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, например данни за модел на устройството, операционна система (ioS); IMEI номер и др;
 • Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви;
 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;

Информация, която събираме от други източници:

Може също да получим лични данни от нашите доставчици на услуги или трети страни (например информация, свързана с хранителни алергии или предпочитания на гостите ни) и от публични източници и да комбинираме тази с информация, която събираме чрез нашия сайт, когато считаме, че е необходимо да подобрим управление на отношенията ни с Вас.

Когато предоставяте лични данни на трети лица (например имена и данни за контакт на членовете на Вашето семейство във връзка с резервации или членство в семейството), потвърждавате, че имате тяхното съгласие да предоставите техните лични данни на нас. Препоръчваме Ви да им покажете тази Политика за поверителност.

На какво основание ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

ХОТЕЛ „АДЕЛА БУТИК” може да обработва личните Ви данни на законово основание, поради наличие на подробна нормативна уредба относно услугите, които ХОТЕЛ „АДЕЛА БУТИК” предоставя във връзка с предоставяне на услуги в туристическия сектор, например във връзка с отчитане пред компетентните институции на брой посетители и техни данни; 

ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” обработва личните Ви данни и на договорно основание, за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги.

ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” може да обработва личните Ви данни и след получено съгласие, което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено лично от Вас за целите на обработването.

Съгласието би ще бъде необходимо като основание за обработка, в случай че не е налице друго основание.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в ХОТЕЛ „АДЕЛА БУТИК” или при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите ХОТЕЛ „АДЕЛА БУТИК”, както и изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл office@adellaboutiquehotel.com 

ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” може да обработва личните Ви данни и ако е необходимо да се защитят животът и здравето Ви в случай че данните се отнасят за Вас.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Можем да използваме вашите лични данни за целите, посочени по-долу.

За да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите, предлагани от ХОТЕЛ „АДЕЛА БУТИК”
 • За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да изпълним законовите си задължения;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специализираните услуги, които предоставяме и събития, които организираме;
 • За статистически цели

Хотелът има правен интерес да събира Вашите лични данни, защото без тях не може да Ви предостави услугата, към която имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” обработва (събира) предоставените от Вас лични данни през уеб страницата ни по следните начини:

– чрез посещение на уеб портала за използване на услугите на уеб-страницата ни;

– чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са достъпни на уеб-страницата ни;

– чрез попълване и изпращане по електронен път на декларации, документи и други;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”;

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

Колко време и как съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Личните Ви данни се съхраняват за законово определените срокове,  поради наличието на обширна нормативна уредба в областта на туристическите услуги и съпътстващите дейности.

Ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание,. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай на наличие на законово задължение за Хотел “Адела Бутик”да направи това.

Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.

Събраните от потребителите на сайта лични данни се съхраняват в електронен формат и/или на хартиен носител. Личните данни в електронен формат се подържат от дружества, предоставящи специализирани услуги в ИТ сектора. Достъп до личните данни имат само служителите, които имат нужда от такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти. С цел ограничаване на неправомерно използване на данните достъпът е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли.

Хотел “Адела Бутик”не предоставя лични данни на трети лица за маркетингови и рекламни цели.

В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата на сайта ни мнение и коментар, то срокът за съхранение би могъл да е по-кратък, в зависимост от предоставения отговор и наличието на основание за съхранение на данните. При всяко положение ще съхраним данните за минимално необходимото време за изпълнение на целите на обработка.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение законови задължения или на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги;

– Компанията, която предоставя ИТ услуги по поддръжка, свързани с тази уеб-страница.

– Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка.

ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”има право да предостави личните Ви данни на свързани държавни учреждения и структури, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с  обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:

 • По Ваше изрично искане, т.е. по искане на физическото лице, предоставило данните;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните органи и обекти, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на учреждения, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното учреждение гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас можете да получите като прочетете Политиките ни за Бисквитки

  „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни.  

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“.

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. В случай че не използвате никакви бисквитки е възможно отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

Към момента ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” не използва технически способи за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@adellaboutiquehotel.com
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от ЗЗЛД и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: office@adellaboutiquehotel.com
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на услуги от наша страна, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни с оглед изпълнение на законови задължения, за реализиране на договорни задължения или при наличие на съгласие от Вас (виж по-горе подробно за основанията за обработка).

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” няма да бъде в състояние да предостави своите услуги, така например да Ви предостави социални услуги.

Политиката за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство. Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и какви права имате.

Промени в Политиката за поверителност

За да отразим съответните промени в законодателството, е възмножно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.

Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за повереителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.

По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб портала на ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК” 

Тази Политики за поверителност е приета на 2.07.2019 г. последната одобрена и в сила за ХОТЕЛ “АДЕЛА БУТИК”актуална към 04.01.2021 г.